روز پدر مبارك....

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : به نيم بوسه دهايي بخر ز اهل دلي.... بخوانید :
امروز دهمين روز است كه نيامده . به نظرم خيلي دير كرده .و من كلافه ام ....اول هر ماه نه نهايت دوم و سوم خودشرا مي رساند . ماهيانه ي مختصرش را مي گيرد . گاهي اگر غذاي دندان گيري داشته باشم كه بشود پيش روي مهمان گذاشت تعارف مي كنم براي ناهار بماند . همان گوشه ي حياط نمازش را مي خواند و بعد از نماز به چهار طرف سلام ميدهد . بر مي خيزد انگار روبروي ديوار ندبه ايست روز پدر مبارك.......ادامه مطلب
ما را در سایت روز پدر مبارك.... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 11 فروردين 1397 ساعت: 13:19

چکیده : ... با عنوان : به نيم بوسه دعايي بخر ز اهل دلي.... بخوانید :
امروز دهمين روز است كه نيامده . به نظرم خيلي دير كرده .و من كلافه ام ....اول هر ماه نه نهايت دوم و سوم خودشرا مي رساند . ماهيانه ي مختصرش را مي گيرد . گاهي اگر غذاي دندان گيري داشته باشم كه بشود پيش روي مهمان گذاشت تعارف مي كنم براي ناهار بماند . همان گوشه ي حياط نمازش را مي خواند و بعد از نماز به چهار طرف سلام ميدهد . بر مي خيزد انگار روبروي ديوار ندبه ايست روز پدر مبارك.......ادامه مطلب
ما را در سایت روز پدر مبارك.... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 11 فروردين 1397 ساعت: 13:19

چکیده : ... با عنوان : روز پدر مبارك.... بخوانید :
سالهاست پدر هر روز صبح زنگ مي زندخواب باشي يا بيدار فرقي نمي كند صداي خواب الوده ات را هم كه بشنود كافيست خوبي بابا ؟ بيدارت كردم ؟ بخواب ،بخواب فقط يك سوال مهم برام پيش اومده بودمي خواستم ببينم دوستم داري؟و من خواب از سرم مي پرد و هر روز مي گويم خيللللللللللي و پدر مي خندد بلند، خيالم راحت شد بگير بخواب بابا ....و اين عاشقانه ترين بازي   روز پدر مبارك.......ادامه مطلب
ما را در سایت روز پدر مبارك.... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 11 فروردين 1397 ساعت: 13:19